Lions Kalundborg har fået ideen om at etablere et stort bynært naturområde på brakmarken nord for Plejecenter Jernholtparken.

Lions og Kvickly har gennem flere år samarbejdet om bl.a. julehjælp til udsatte familier i forbindelse med juletræssalget ved Kvickly, bl.a. sælges juletræer i potter, med tanke for genbrug og bæredygtighed, som efter jul blev plantet ud igen, og det er her fra idéen mht. et bynært naturområde kommer.

Området der arbejdes med, er 22 hektar stort og ligger nord for Plejecenter Jernholtparken og er placeret mellem Trøjeløkke og Bøgens Kvarter.

Torsdag sidst på eftermiddagen havde Lions Kalundborg i samarbejde med Kalundborg Kommune indkaldt til orienteringsmøde ved Brandsbjerg Vandværk, en invitation som omkring 50 personer havde taget imod, hovedsageligt naboer til det område som måske bliver til et bynært naturområde.

”En tanke bliver til handling, det er ligesom et eventyr der bliver til virkelighed, det er derfor vi står her i dag,” startede Flemming Larsen fra Lions Kalundborg og idemanden til projektet, og han fortsatte,

”Lad mig så slå fast med det samme, der skal ikke plantes en massiv skov med meget høje træer.”

De fremmødte til informationsmødet havde mange spørgsmål og ideer til projektet og Flemming Larsen opfordrede til at skrive tanker og ideer ned på Lions Kalundborgs hjemmeside med en Mail til nedenstående

Mailadresse: folkenatur.lions@gmail.com