Info

Her har vi samlet lidt forskellige informationer.

Klubmøder hos LIONS Kalundborg

Næste møde er mandag 03 juni (sommermøde) 2024

Hvad går de indsamlede penge til

For at forstå hvad pengene bruges til i alle Lions klubber skal vi lige slå fast, at vi opererer med 2 kasser.

Dels en klubkasse hvor medlemmernes kontingent bruges til at betale medlemskontingent i Lions USA og Lions Danmark.
Når der er medlemsmøde, betaler alle medlemmer selv for forplejning, dog betaler klubkassen for evt. inviterede gæster.

Aktivitetskassen
Fra denne kasse indbetaler vi penge til Lions Prisen i Danmark som uddeles hvert år på kr.500.000.

Her er eksempler fra de sidste 2 år.

Lions Prisen 2022

 Prisen på kr. 400.000 er tildelt Mathilde Vittrup
Forskningsenhed for Børne og ungdomspsykia
tri AAUH

 

Når mor eller far er psykisk syg
Lions Pris går i år til projekt for børn og unge af forældre med psykiske lidelser. Prisen på
kr. 400.000 blev overrakt til psykolog Mathilde Vittrup på Lions årsmøde i Nyborg efter
en indstilling af Lions Hjørring.

Psykolog Matilde Vittrup skal udføre et 3-årigt ph.d.-projekt ved Forskningsenhed for
Børne og Ungdomspsykiatri, AAUH, Region Nordjylland, hvor hun bl.a. skal kortlægge
familiernes og særligt børnenes udfordringer og behov for støtte for at blive klogere på,
hvordan familierne bedst støttes.

Hvordan trives børnene
Der undersøges om børn og unge af forældre med psykiske lidelser forbedrer deres
livskvalitet og selvværd efter, at de har modtaget et tilbud bestående af et familieforløb
og børne-/ungegrupper. Det undersøges desuden, om tilbuddet forbedrer forældrenes
livskvalitet, familiens generelle funktion samt forældrestress. Målet er, at 75 familier
deltager i projektet og følges i halvandet år for at vurdere effekten af tilbuddet.
”Det er vores forventning, at Lions Prisen kan gøre en forskel for disse børn,” udtaler
Peter Møller, formand for Lions Pris udvalget. ”Og kan Lions klubberne i Danmark være
med til, at disse børn i fremtiden får større opmærksomhed, har vi opnået det vi gerne
vil med Lions Prisen.”

Stigende antal børn. Glemmes de?
Andelen af voksne mennesker, der udvikler en psykisk sygdom, er stigende. Danske
undersøgelser viser, at 310.000 børn og unge er pårørende til forældre med psykiske
lidelse.
En rapport peger også på, at sundhedssektoren ikke har øje for de voksne patienters
familie og glemmer, at børnene også er belastet af den psykiske sygdom. Det fører til, at
børnenes behov for støtte og hjælp ikke imødekommes. Det er væsentligt, fordi
forskning tillige viser, at pårørende børn og unge er i øget risiko for at have dårlig trivsel,
forringet livskvalitet og selvværd samt en øget risiko for selv at udvikle en psykisk
sygdom. Derfor kan forebyggende indsatser til disse børn og deres familier mindske
risikoen for, at børnene udvikler den samme psykiske sygdom som forældrene.
Mathilde Vittrup er tilknyttet Center for Pårørende på AAUH, der har årelang erfaring i
at udføre hjælp til disse familier, hvilket bl.a. blev skildret i DR-dokumentaren ”Når mor
eller far er psykisk syg”.
”Med Mathildes tilknytning til Center for Pårørende er vi også sikre på, at Lions Prisen vil
komme til at gøre en forskel for disse mange børn”, slutter Peter Møller.

Endvidere giver vi penge til Lions katastrofe fond

Se eksempel

Lokalt giver vi penge til:

Hvordan betales alle de administrative omkostninger?

Det er vigtigt for os at slå fast, at ALLE indsamlede penge går ubeskåret til humanitære formål, og altså ingen af pengene går hverken til administration, lønninger og ej heller markedsføring!

Måden vi betaler vores omkostninger, er ved vores medlemmers kontingentindbetaling, og alene den.

Det vil derfor sige, at din indsats er ulønnet, men til stor gavn!

Foruden at gøre en kæmpe forskel for andre, så bliver du også en del af et netværk, hvor vi hygger med hinanden og får nogle gode oplevelser sammen!